مقالات

خدمات جانبی مهم قبل از خرید باسكول جاده ای

باسكول جاده اي وسيله اي مي باشد كه از اجزا و قطعات مختلفي تشكيل شده است. عوامل متعددي مي‌تواند در تعيين قیمت باسكول جاده ای تاثير‌گذار باشد، علاوه بر مدل و تنوع انواع باسکول مانند باسکول کامیون کش و باسکول تریلی کش که دارای ابعاد مختلفی بوده و قطعا در قیمت باسکول موثر است، يكي از اين عوامل خدمات جانبي باسكول جاده ای مي‌باشد.

استفاده از مواد و قطعات مناسب و تكنولوژي توليد مي تواند در تعيين كيفيت و قيمت باسكول تاثير‌گذار باشد ولي با توجه به اينكه در اينجا هدف بيشتر بررسي نحوه انجام خدمات جانبي باسكول مي باشد، در اين قسمت بيشتر به اين موضوع مي‌پردازيم.

متاسفانه برخي از توليد كنندگان باسكول از عدم اطلاع مشتريان و يا خريداران باسكول جاده ای سوء استفاده نموده و در هنگام پيشنهاد قيمت باسکول به مشتري، موارد جانبي و خدماتي يك باسكول جاده ای را كه بعضا جزو تعهدات يك فروشنده باسكول دیجیتال مي باشد ناديده گرفته و بدون بيان اين موارد، قيمت باسكول جاده ای را پايين تر از قيمت واقعي آن اعلام مي نمايند و پس از فروختن باسكول دیجیتال بابت انجام اين موارد هزينه هاي زيادي را به خريدار تحميل مي نمايند. با توجه به اينكه مشتريان زيادي از اين موضوع متضرر گرديده‌اند، لذا ضروري ست كه اين موارد به خريداران باسكول جاده ای اطلاع رساني گردد تا مشتريان با اطلاع كامل از شرايط يك باسكول اقدام به خريد نمايند.انجام خدمات جانبي يك باسكول مي‌تواند شامل موارد متعددي باشد كه در ادامه به برخي از آنها اشاره مي‌گردد.

20 خدمات جانبی باسکول جاده ای

1- ارائه نقشه‌هاي لازم اجرايي فونداسيون

يكي از اجزاي باسكول فونداسيون آن مي باشد و فروشنده يك باسكول متعهد مي باشد كه در صورتي كه باسكول فروخته شده داراي فونداسيون پيش ساخته نمي باشد و يا تعهد ساخت فونداسيون را بر عهده ندارد، نقشه هاي لازم اجرايي فونداسيون باسكول را تماما به خريدار ارائه نمايد.

2- بازديدكارشناس شركت فروشنده از محل نصب باسكول

فروشنده باسكول موظف است قبل از انعقاد قرارداد از محل باسكول بازديد نمايد تا در صورت نياز به رفع موانع و انجام هماهنگي هاي لازم، موارد را به صاحب باسكول اعلام كرده تا از ايجاد هزينه هاي مازاد براي مشتري جلو‌گيري نمايد.

3- امكان سنجي اوليه محل نصب باسكول

در مرحـلـه امـكـان سـنـجـي اولــيـه، كارشناسان شركت فروشنده باسكول ضمن بررسي محل نصب باسكول، موقعيت زمين و فضاي نصب باسكول اقدام به ارائه باسكول متناسب با موقعيت مشتري به آن مي‌نمايد تا ضمن جلوگيري از ايجاد هزينه هاي اضافي براي مشتريان اقدام به ارائه باسكول مناسب و مطابق با نياز مشتري به آن نمايند.

 

 

4- جانمايي محل نصب باسكول

جانمايي محل نصب باسكول سبب مي شود تا ضمن استفاده از حداقل فضا براي نصب باسكول امكان استفاده از باسكول براي خريدار در شرايط مختلف مهيا باشد

 

 

5- نظارت بر عمليات اجرايي

نظارت بر عمـليـات اجرايي باسـكـول سبب مي شود كه كليه مراحل مربوط به آماده سازي محل نصب يك باسكول بصورت صحيح انجام گردد و انجام اين موضوع توسط شركت فروشنده باسكول مي‌تواند تاثير به سزايي در نصب صحيح باسكول و در نتيجه دقت بالاي باسكول داشته باشد.

6-گود برداري

در صـورت نيـاز به گودبـرداري محـل نصب باسكول،‌ضروري ست‌كه وظيفه انجام آن توسط فروشنده و يا خريدار قبل از انعقاد قرارداد مشخص گردد و همچنين به‌منظور انجام صحيح عمليات گودبرداري حضور كارشناس فني شركت فروشنده باسكول جهت نظارت بر عمليات گود برداري بسيار حائز اهميت مي باشد.

 

 

7- حمل نخاله

نخاله هاي ناشي از گود برداري محل نصب باسكول نيز بعضاً نياز به جابجايي دارد كه وظيفه جابجايي نخاله نيز مي بايست قبل از انعقاد قرارداد مشخص گردد.

 

 

8- زير سازي

در بعضي موارد، محل نصب باسكول با توجه به موقعيت زمين‌و‌… نياز به زير سازي و آماده سازي دارد كه انجام اين كار توسط مشتري و يا فروشنده باسكول نياز به انجام توافقات لازم قبل از انعقاد قرارداد دارد.

 

 

9- اجراي بتن مگر و پلاستر سيماني

اجراي بتن مگر و پلاستر سيماني محل گود برداري شده باسكول نيز موضوعي است كه نحوه انجام آن با توافق ميان فروشنده و خريدار باسكول تعيين مي‌گردد. در صورتي كه مشتري تمايل به انجام اين موضوع دارد، حضور كارشناس فني شركت فروشنده باسكول جهت نظارت بر عمليات بتن ريزي ضروري مي باشد.

 

 

10-آماده‌سازي‌چاه‌فاضلاب و‌ راه‌اندازي سيستم فاضلاب

با توجه به گود برداري محل نصب باسكول هاي داخل زمين، به جهت جلوگيري از جمع شدن آب در زير باسكول ضروريست كه يك چاه فاضلاب در زير باسكول راه اندازي گردد. آماده سازي چاه فاضلاب و سيستم فاضلاب نيز از مواردي است كه انجام آن منوط به توافقات لازم بين فروشنده و خريدار است.

 

 

11-آماده سازي چاه ارت و سيستم ارتينگ

جريان هاي ناشي از صاعقه مي تواند سبب آسيب رساندن به تجهيزات الكترونيك باسكول گردد. لذا وجود يك سيستم ارتينگ مناسب براي باسكول مي تواند بسيار ضروري باشد. آماده سازي چاه ارت و سيستم ارتينگ نيز از مواردي است كه انجام آن منوط به توافقات لازم بين فروشنده و خريدار است.

 

 

12- فونداسيون زير باسكول

فونداسيون يكي از اجزاي اصلي باسكول مي باشد و عدم استفاده از فونداسيون مناسب و استاندارد مي تواند تاثير به‌سزايي در عملكرد صحيح باسكول داشته باشد. با توجه به اينكه فونداسيون جزيي از باسكول مي باشد، فروشنده موظف است اقدام به فروش باسكول با فونداسيون آن نمايد.

 

 

13- ديواره‌هاي‌كناري فونداسيون

با توجه به اينكه فونداسيون باسكول در برخي موارد با توجه به نوع باسكول داراي ديواره هاي كناري نيز مي‌باشند، فروشنده باسكول موظف است در مواردي كه فونداسيون را با ديواره كناري پيشنهاد داده است اقدام به تحويل آن به مشتريان نمايد.

 

 

14- ديواره هاي ورودي وخروجي باسكول (رمـپ‌ هـاي ورودي و خـروجـي بـاسـكـول)

در صورتي كه باسكول نياز به رمپ ورود و خروج و يا ديواره‌هاي ورودي و خروجي داشته باشد،‌مي‌بايست همراه با باسكول، ديواره كناري باسكول و رمپ ورود و خروج باسكول به مشتري تحويل گردد.

 

 

15- ايجاد سطح آرامش (در صورت نداشتن رمپ)

بعضي از باسكول ها پس از نصب نياز به سطح آرامش دارد كه آماده سازي سطح آرامش تاثير به‌سزايي در عدم آسيب رساني به باسكول در بر خواهد داشت. لذا ايجاد سطح آرامش باسكول از مواردي است كه مي بايست پس از نصب باسكول طبق توافق توسط فروشنده و يا خريدار انجام گردد.

 

 

16- خاكريزي پشت ديواره‌هاي فونداسيون

پس از نصب باسكول، كنار و پشت ديواره هاي فونداسيون باسكول نياز به خاكريزي دارد. لذا خاكريزي پشت ديواره‌هاي باسكول از مواردي است كه مي بايست بر اساس توافق قبل از قرارداد توسط فروشنده و يا خريدار انجام گردد.

 

 

17- پركردن اطراف محل‌هاي خاكبرداري شده

محل هاي خاك برداري شده اطراف باسكول، پس از نصب باسكول نياز به پركردن دارد. كه نحوه انجام اين موضوع با توجه به توافق بين مشتري و فروشنده تعيين مي گردد.

 

 

18- محوطه سازي اطراف باسكول

بعضي موارد اطرف باسكول نياز به محوطه سازي دارد كه نحوه انجام آن منوط به توافقات لازم بين فروشنده و خريدار است.

 

 

19- لوله كشي از كنار باسكول تا اتاقك باسكول

جهت ارتباط سيستم الكترونيك از اتاقك باسكول تا خود باسكول مي بايست فاصله بين اين دو محل لوله گذاري گردد.

 

 

20- ساخت اتاقك باسكول

يكي ديگر از مواردي كه در كنار يك باسكول مي بايست قرار گيرد اتاقك باسكول است. ساخت اتاقك باسكول نيز از مواردي است كه انجام آن توسط خريدار و يا فروشنده منوط به توافقات قبل از خريد مي باشد.

 

 

تهیه شده توسط گروه تحقیقات بازار شرکت فرد ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.