مقالات تخصصی دنیای باسکول

خدمات جانبی مهم قبل از خرید باسكول جاده ای

باسكول جاده ای وسیله ای می باشد كه از اجزا و قطعات مختلفی تشكیل شده است. عوامل متعددی می‌تواند در تعیین قیمت باسكول جاده ای تاثیر‌گذار باشد، علاوه بر مدل و تنوع انواع باسکول مانند باسکول کامیون کش و باسکول تریلی کش که دارای ابعاد مختلفی بوده و قطعا در قیمت باسکول موثر است، یكی از این عوامل خدمات جانبی باسكول جاده ای می‌باشد.

استفاده از مواد و قطعات مناسب و تكنولوژی تولید می تواند در تعیین كیفیت و قیمت باسكول تاثیر‌گذار باشد ولی با توجه به اینكه در اینجا هدف بیشتر بررسی نحوه انجام خدمات جانبی باسكول می باشد، در این قسمت بیشتر به این موضوع می‌پردازیم.

متاسفانه برخی از تولید كنندگان باسكول از عدم اطلاع مشتریان و یا خریداران باسكول جاده ای سوء استفاده نموده و در هنگام پیشنهاد قیمت باسکول به مشتری، موارد جانبی و خدماتی یك باسكول جاده ای را كه بعضا جزو تعهدات یك فروشنده باسكول دیجیتال می باشد نادیده گرفته و بدون بیان این موارد، قیمت باسكول جاده ای را پایین تر از قیمت واقعی آن اعلام می نمایند و پس از فروختن باسكول دیجیتال بابت انجام این موارد هزینه های زیادی را به خریدار تحمیل می نمایند. با توجه به اینكه مشتریان زیادی از این موضوع متضرر گردیده‌اند، لذا ضروری ست كه این موارد به خریداران باسكول جاده ای اطلاع رسانی گردد تا مشتریان با اطلاع كامل از شرایط یك باسكول اقدام به خرید نمایند.انجام خدمات جانبی یك باسكول می‌تواند شامل موارد متعددی باشد كه در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌گردد.

20 خدمات جانبی باسکول جاده ای

1- ارائه نقشه‌های لازم اجرایی فونداسیون

یكی از اجزای باسكول فونداسیون آن می باشد و فروشنده یك باسكول متعهد می باشد كه در صورتی كه باسكول فروخته شده دارای فونداسیون پیش ساخته نمی باشد و یا تعهد ساخت فونداسیون را بر عهده ندارد، نقشه های لازم اجرایی فونداسیون باسكول را تماما به خریدار ارائه نماید.

2- بازدیدكارشناس شركت فروشنده از محل نصب باسكول

فروشنده باسكول موظف است قبل از انعقاد قرارداد از محل باسكول بازدید نماید تا در صورت نیاز به رفع موانع و انجام هماهنگی های لازم، موارد را به صاحب باسكول اعلام كرده تا از ایجاد هزینه های مازاد برای مشتری جلو‌گیری نماید.

3- امكان سنجی اولیه محل نصب باسكول

در مرحـلـه امـكـان سـنـجـی اولــیـه، كارشناسان شركت فروشنده باسكول ضمن بررسی محل نصب باسكول، موقعیت زمین و فضای نصب باسكول اقدام به ارائه باسكول متناسب با موقعیت مشتری به آن می‌نماید تا ضمن جلوگیری از ایجاد هزینه های اضافی برای مشتریان اقدام به ارائه باسكول مناسب و مطابق با نیاز مشتری به آن نمایند.

 

 

4- جانمایی محل نصب باسكول

جانمایی محل نصب باسكول سبب می شود تا ضمن استفاده از حداقل فضا برای نصب باسكول امكان استفاده از باسكول برای خریدار در شرایط مختلف مهیا باشد

 

 

5- نظارت بر عملیات اجرایی

نظارت بر عمـلیـات اجرایی باسـكـول سبب می شود كه كلیه مراحل مربوط به آماده سازی محل نصب یك باسكول بصورت صحیح انجام گردد و انجام این موضوع توسط شركت فروشنده باسكول می‌تواند تاثیر به سزایی در نصب صحیح باسكول و در نتیجه دقت بالای باسكول داشته باشد.

6-گود برداری

در صـورت نیـاز به گودبـرداری محـل نصب باسكول،‌ضروری ست‌كه وظیفه انجام آن توسط فروشنده و یا خریدار قبل از انعقاد قرارداد مشخص گردد و همچنین به‌منظور انجام صحیح عملیات گودبرداری حضور كارشناس فنی شركت فروشنده باسكول جهت نظارت بر عملیات گود برداری بسیار حائز اهمیت می باشد.

 

 

7- حمل نخاله

نخاله های ناشی از گود برداری محل نصب باسكول نیز بعضاً نیاز به جابجایی دارد كه وظیفه جابجایی نخاله نیز می بایست قبل از انعقاد قرارداد مشخص گردد.

 

 

8- زیر سازی

در بعضی موارد، محل نصب باسكول با توجه به موقعیت زمین‌و‌… نیاز به زیر سازی و آماده سازی دارد كه انجام این كار توسط مشتری و یا فروشنده باسكول نیاز به انجام توافقات لازم قبل از انعقاد قرارداد دارد.

 

 

9- اجرای بتن مگر و پلاستر سیمانی

اجرای بتن مگر و پلاستر سیمانی محل گود برداری شده باسكول نیز موضوعی است كه نحوه انجام آن با توافق میان فروشنده و خریدار باسكول تعیین می‌گردد. در صورتی كه مشتری تمایل به انجام این موضوع دارد، حضور كارشناس فنی شركت فروشنده باسكول جهت نظارت بر عملیات بتن ریزی ضروری می باشد.

 

 

10-آماده‌سازی‌چاه‌فاضلاب و‌ راه‌اندازی سیستم فاضلاب

با توجه به گود برداری محل نصب باسكول های داخل زمین، به جهت جلوگیری از جمع شدن آب در زیر باسكول ضروریست كه یك چاه فاضلاب در زیر باسكول راه اندازی گردد. آماده سازی چاه فاضلاب و سیستم فاضلاب نیز از مواردی است كه انجام آن منوط به توافقات لازم بین فروشنده و خریدار است.

 

 

11-آماده سازی چاه ارت و سیستم ارتینگ

جریان های ناشی از صاعقه می تواند سبب آسیب رساندن به تجهیزات الكترونیك باسكول گردد. لذا وجود یك سیستم ارتینگ مناسب برای باسكول می تواند بسیار ضروری باشد. آماده سازی چاه ارت و سیستم ارتینگ نیز از مواردی است كه انجام آن منوط به توافقات لازم بین فروشنده و خریدار است.

 

 

12- فونداسیون زیر باسكول

فونداسیون یكی از اجزای اصلی باسكول می باشد و عدم استفاده از فونداسیون مناسب و استاندارد می تواند تاثیر به‌سزایی در عملكرد صحیح باسكول داشته باشد. با توجه به اینكه فونداسیون جزیی از باسكول می باشد، فروشنده موظف است اقدام به فروش باسكول با فونداسیون آن نماید.

 

 

13- دیواره‌های‌كناری فونداسیون

با توجه به اینكه فونداسیون باسكول در برخی موارد با توجه به نوع باسكول دارای دیواره های كناری نیز می‌باشند، فروشنده باسكول موظف است در مواردی كه فونداسیون را با دیواره كناری پیشنهاد داده است اقدام به تحویل آن به مشتریان نماید.

 

 

14- دیواره های ورودی وخروجی باسكول (رمـپ‌ هـای ورودی و خـروجـی بـاسـكـول)

در صورتی كه باسكول نیاز به رمپ ورود و خروج و یا دیواره‌های ورودی و خروجی داشته باشد،‌می‌بایست همراه با باسكول، دیواره كناری باسكول و رمپ ورود و خروج باسكول به مشتری تحویل گردد.

 

 

15- ایجاد سطح آرامش (در صورت نداشتن رمپ)

بعضی از باسكول ها پس از نصب نیاز به سطح آرامش دارد كه آماده سازی سطح آرامش تاثیر به‌سزایی در عدم آسیب رسانی به باسكول در بر خواهد داشت. لذا ایجاد سطح آرامش باسكول از مواردی است كه می بایست پس از نصب باسكول طبق توافق توسط فروشنده و یا خریدار انجام گردد.

 

 

16- خاكریزی پشت دیواره‌های فونداسیون

پس از نصب باسكول، كنار و پشت دیواره های فونداسیون باسكول نیاز به خاكریزی دارد. لذا خاكریزی پشت دیواره‌های باسكول از مواردی است كه می بایست بر اساس توافق قبل از قرارداد توسط فروشنده و یا خریدار انجام گردد.

 

 

17- پركردن اطراف محل‌های خاكبرداری شده

محل های خاك برداری شده اطراف باسكول، پس از نصب باسكول نیاز به پركردن دارد. كه نحوه انجام این موضوع با توجه به توافق بین مشتری و فروشنده تعیین می گردد.

 

 

18- محوطه سازی اطراف باسكول

بعضی موارد اطرف باسكول نیاز به محوطه سازی دارد كه نحوه انجام آن منوط به توافقات لازم بین فروشنده و خریدار است.

 

 

19- لوله كشی از كنار باسكول تا اتاقك باسكول

جهت ارتباط سیستم الكترونیك از اتاقك باسكول تا خود باسكول می بایست فاصله بین این دو محل لوله گذاری گردد.

 

 

20- ساخت اتاقك باسكول

یكی دیگر از مواردی كه در كنار یك باسكول می بایست قرار گیرد اتاقك باسكول است. ساخت اتاقك باسكول نیز از مواردی است كه انجام آن توسط خریدار و یا فروشنده منوط به توافقات قبل از خرید می باشد.

 

 

تهیه شده توسط گروه تحقیقات بازار شرکت فرد ایران

5/5 - (1 vote)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.