چشم انداز و ارزش ها             

امروزه در سازمان های موفق، تصمیمات و عملیات بر اساس ارزش ها رهبری و هدایت می شوند. این سازمان ها نیستند که مدیریت براساس ارزش ها را موثر می سازند بلکه وجود کارکنان است که این تاثیر را ایجاد می کند. از طرفی در تمامی نظام های تعالی سازمانی بر اهمیت ترویج اصول اخلاقی و تقویت فرهنگ معنوی که موجب ایجاد مزیت های استراتژیک خواهد شد، تاکید بسیاری صورت گرفته است. شركت فرد ایران با درك اهميت موضوع و با حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت، طبق الزامات استراتژیک بعنوان رهبر بازار داخلی و یکی از 8 شرکت برتر در حوزه ابزار دقیق جهان اقدام به شناسايی و تعريف ارزش های سازمانی خود نموده است.

ارزش های شرکت فرد ایران
Values Company

مشتریان فرد ایران همواره از کیفیت محصولات و خدمات شرکت راضی خواهند بود؛ بر این اساس، بستر مشتری مداری و جلب خشنودی مشتریان و ذینفعان شرکت برای ما یک ارزش است. ما مداوم و پیوسته به دنبال جذب و توسعه منابع انسانی توانمند، شایسته و منحصر به فرد هستیم تا بتوانیم ضمن توسعه درون سازمانی، بستر و زمینه ساز توسعه ملی را فراهم نمائیم. برای ما صداقت، مسئولیت پذیری و اخلاق حرفه ای در کسب و کار به عنوان ارزش های خاص تلقی می شود.

Rate this page