نمایش دادن همه 12 نتیجه

باسكول 50 بتن فلز روي زمين بدون شاسی )مدل (S10

باسكول جاده ای 50 تن یاباسکول کامیون‌کش بتن فلز، شاسي اصلي ندارد و با تركيبي از تير آهن و بتن در مدل روی زمین طراحي و توليد مي گردد و مناسب وسایل نقلیه ای است که طول آن از 8 متر بیشتر نباشد.

 

درخواست محصول

 

باسكول 50 تن بتن فلز داخل زمين (مدل S40)

باسكول جاده ای 50 تن یاباسکول کامیون‌کش بتن فلز، دارای شاسی اصلی فلزی و صفحه ساخته شده از بتن مسلح و آرماتور در مدل داخل زمین قابل طراحی و اجرا میباشد و مناسب وسایل نقلیه ای است که طول آن از 8 متر بیشتر نباشد.

 

درخواست محصول

 

باسكول 50 تن بتن فلز داخل زمين بدون شاسی (مدلS20)

باسكول جاده ای 50 تن یاباسکول کامیون‌کش بتن فلز، شاسي اصلي ندارد و با تركيبي از تير آهن و بتن در مدل داخل زمین طراحي و توليد مي گردد و مناسب وسایل نقلیه ای است که طول آن از 8 متر بیشتر نباشد.

 

درخواست محصول

 

باسكول 50 تن بتن فلز روي زمين (مدل S50)

باسكول جاده ای 50 تن یاباسکول کامیون‌کش بتن فلز، دارای شاسی اصلی فلزی و صفحه ساخته شده از بتن مسلح و آرماتور در مدل روی زمین قابل طراحی و اجرا میباشد و مناسب وسایل نقلیه ای است که طول آن از 8 متر بیشتر نباشد.

 

درخواست محصول

 

باسكول 60 بتن فلز روي زمين بدون شاسی )مدل (S10

باسكول جاده ای 60 تن یاباسکول تریلی کش بتن فلز، شاسي اصلي ندارد و با تركيبي از تير آهن و بتن در مدل روی زمین طراحي و توليد مي گردد و مناسب وسایل نقلیه ای است که طول آن از 16 متر بیشتر نباشد.

 

درخواست محصول

 

باسكول 60 تن بتن فلز داخل زمين (مدل S40)

باسكول جاده ای 60 تن یاباسکول تریلی کش بتن فلز، دارای شاسی اصلی فلزی و صفحه ساخته شده از بتن مسلح و آرماتور در مدل داخل زمین قابل طراحی و اجرا میباشد و مناسب وسایل نقلیه ای است که طول آن از 16 متر بیشتر نباشد.

 

درخواست محصول

 

باسكول 60 تن بتن فلز داخل زمين بدون شاسی (مدلS20)

باسكول جاده ای 60 تن یاباسکول تریلی کش بتن فلز، شاسي اصلي ندارد و با تركيبي از تير آهن و بتن در مدل داخل زمین طراحي و توليد مي گردد و مناسب وسایل نقلیه ای است که طول آن از 16 متر بیشتر نباشد.

 

درخواست محصول

 

باسكول 60 تن بتن فلز روي زمين (مدل S50)

باسكول جاده ای 60 تن یاباسکول تریلی کش بتن فلز، دارای شاسی اصلی فلزی و صفحه ساخته شده از بتن مسلح و آرماتور در مدل روی زمین قابل طراحی و اجرا میباشد و مناسب وسایل نقلیه ای است که طول آن از 16 متر بیشتر نباشد.

 

درخواست محصول

 

باسكول 80 بتن فلز روي زمين بدون شاسی )مدل (S10

باسكول جاده ای 80 تن یا تناژهای بالاتر تا 200 تن بتن فلز ، شاسي اصلي ندارد و با تركيبي از تير آهن و بتن در مدل روی زمین و در ابعاد استاندارد 3*18 الی 3*24 متر طراحي و توليد مي گردد.

 

درخواست محصول

 

باسكول 80 تن بتن فلز داخل زمين (مدل S40)

باسكول جاده ای 80 تن یا تناژهای بالاتر تا 200 تن بتن فلز، دارای شاسی اصلی فلزی و صفحه ساخته شده از بتن مسلح و آرماتور در مدل داخل زمین و در ابعاد استاندارد 3*18 الی 3*24 متر قابل طراحی و اجرا میباشد

 

درخواست محصول

 

باسكول 80 تن بتن فلز داخل زمين بدون شاسی (مدلS20)

باسكول جاده ای 60 تن یا تناژهای بالاتر تا 200 تن بتن فلز ، شاسي اصلي ندارد و با تركيبي از تير آهن و بتن در مدل داخل زمین و در ابعاد استاندارد 3*18 الی 3*24 متر طراحي و توليد مي گردد.

 

درخواست محصول

 

باسكول 80 تن بتن فلز روي زمين (مدل S50)

باسكول جاده ای 80 تن یا تناژهای بالاتر تا 200 تن بتن فلز ، دارای شاسی اصلی فلزی و صفحه ساخته شده از بتن مسلح و آرماتور در مدل روی زمین و در ابعاد استاندارد 3*18 الی 3* 24 متر قابل طراحی و اجرا میباشد.

 

درخواست محصول

 

باسکول بتن فلز فرد ایران

در باسکول بتن فلز که اصطلاحاً با عنوان باسکول نیم بتن نیز شناخته میشود، شاسي فلزي وظيفه اصلي تحمل و انتقال بار به لودسل ها را بر عهده دارد. در باسکول نیم بتن جنس شاسي باسكول جاده ای از فلز و جنس صفحه باسكول از بتن مسلح مي باشد باسكول بتن فلز ساخت شرکت فرد ایران (گروه توزين) با توجه به صنف مشتري و نوع كاربري باسكول جاده ای در سه نوع تجاري، صنعتي و سنگين طراحي و توليد مي گردد. و در ظرفیت های مختلف از باسکول 10 تنی، باسکول 20 تنی،باسکول 50 تنی، باسکول 60 تنی و باسکول 80 تنی یا باسکول ماشین سنگین میباشد.
سازه اصلی (صفحه اصلی) باسکول بتن فلز از 2 عدد شاسی و یک بدنه بتنی (دال بتنی) تشکیل شده است . شاسی های این باسکول جاده ای از پروفیل ساخته می شود كه سايز و نوع پروفيل با توجه به ظرفيت باسكول متفاوت مي باشد. همچنين اتصال پروفیل ها در باسکول توسط فرآیند کوپلینگ انجام می گیرد. پس از اجرای فونداسیون , شاسی ها داخل گود قرار گرفته و سپس بدنه بتنی روی آن سوار می شود.
با توجه به اينكه ساخت ساخت سازه اصلی باسکول نیم بتن در محل صورت می گیرد، برای ساخت سازه اصلی در محل نیازمند آماده سازی سطحی صاف به اندازه ابعاد باسکول می باشیم.