نمایش یک نتیجه

لودسل هاي كششی

معمولا در باسكول هاي آويز و يا در هر نوع سيستم توزيني كه ماهيت كششي دارد استفاده مي گردند. از اين قبيل مي توان به تبديل ها ،هاپر و بچينگ و ... اشاره نمود.