تالیــفات             

يكی از اهداف شرکت فرد ایران، ارتقاء سطح فرهنگ عمومی در رابطه با حوزه ابزار دقيق بوده كه در اين راستا از بدو فعاليت تا كنون اقدامات متنوعی همچون برگزاری كارگاه ها و سمينارهای آموزشی، انتشار نشريات و بولتن های مختلف و ارائه مقالات در سمينارهای علمی و تخصصی انجام داده است. با توجه به نياز روزافزون به فراگيری فنون و داده های نوين توسط كارشناسان، پژوهشگران و دست اندركاران اين حوزه، شرکت فرد ایران اقدام به ترجمه و تدوين كتب مورد نياز در حوزه اندازه شناسی نموده است. خوشبختانه با تلاش مستمر مترجمين و همكاران ذی ربط تا كنون چهار جلد از مجموعه كتب علمی اندازه شناسی منتشر گرديده تا در اختيار علاقه مندان و انديشمندان قرارگيرد. همچنین با حضور در سمینار های تخصصی در مراکز معتبر دنیا اقدام به ارائه مقالات تخصصی در حوزه ابزار دقیق می نماید.

اندازه گیری هایی که در آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون هر کشوری انجام می شود به همراه سیستم کیفیت و گواهی محصول آن کشور،ممکن است در کشورهای دیگر مورد پذیرش قرار نگیرد. این مشکل را سازمان جهانی تجارت (WTO)، موانع فنی تجارت (TBT) می نامد که در کشورهای عضو این سازمان مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر سازوکار مورد قبول در پذیرش متقابل نتایج آزمون و گواهی محصول، اطمینان مشتری از صلاحیت فنی آزمایشگاه ها و توانمندی سیستم های کیفیت و اندازه گیری ها و نهادهایی است که در گواهی محصول فعالند. کتاب حاضر نتیجه ی سال ها تجربه و تدریس دوره های مختلف برآورد عدم قطعیت در آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون و صنایع مختلف است. با توجه به این که به مباحث مهم و مرتبطی مانند قابلیت ردیابی نتایج اندازه گیری در آن توجه شده است ،امیدواریم بتواند پاسخگوی بخشی از نیازهای خوانندگان محترم باشد و برای اندازه شناسان، مهندسین، فعالان سیستم های کیفیت، دانشجویان و کسانی که در آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون مشغولند، مفید باشد.

در دنیایی که در آن، هر لحظه صد‌ها یافته‌ نو به جامعه بشری ارزانی می‌گردد و به حوزه‌ دانایی وی راه می‌یابد علم اندازه شناسی ازجایگاه و ارج چشمگیری برخوردار است.
در همين راستا، تلاشی که با نام «فرهنگ کاربردی‌ شمارش و سنجش» كه در قالب كتابی با همين نام و با قلم آقايان نادر آزادبخت، احد محمدی ليواری معاونت مركز ملی اندازه شناسی، خانم‌كبری خسروی نژاد و آقای مرتضی پويان به طبع رسيده است، برآمده از تلاش و بررسی گروهی روشمند، جدی و دغدغه‌ یک دهه نگارندگان است که با هدف یاری‌رسانی به دانش پژوهان و محققان و طيف گسترده مخاطبان اين علم نگاشته شده و روانه بازار كتاب گرديده است. اين اثر ارزشمند به عنوان مرجعی بی بديل به بررسی يكاها و اصطلاحات و تمامی موضوعاتی كه به نحوی مرتبط به اين شاخه علمی می گردند پرداخته و با وسواسی منحصر به فرد، در دسترس علاقه‌مندان اين علم قرار گرفته است.

اندازه‌شناسی از قديمی ترين علوم جهان است و آگاهی از به كارگيری آن به خصوص در كليه حرفه هایی كه پايه علمی دارند، ضرورتی بنيادين است.
از اين رو و با توجه به كمبود منابع علمی در اين خصوص در كشور، كتاب «الزامات برنامه اوزان و مقیاسها» كه از سوی موسسه ملی استانداردها و فناوری و وزارت بازرگانی آمریکا تدوين گرديده است، توسط آقايان احد محمدی ليواری معاونت مركز ملی اندازه شناسی و مرتضی پويان به فارسی برگردانده شده و در دسترس متخصصان و پژوهشگران و علاقه‌مندان قرارگرفته است.
اين كتاب با اشاره به روش‌ها و اصولی که طی سال‌ها آزمون شده‌اند، به درک بهتر دامنه کاربرد کل سیستم اوزان و مقیاس‌ها (اندازه شناسی قانونی) کمک نموده و درباره اجزاء تشکیل دهنده سیستم اوزان و مقیاس‌ها و مشکلاتی‌ که در استقرار آن بروز می‌نماید توضیحاتی مكفی ارائه نموده است.

كتاب اندازه شناسی در يك نگاه بخشی از پروژه اجرای اندازه شناسی در ناحيه تحقيقاتی اروپاست كه توسط كميسيون اروپا انجام پذيرفته و آقايان احد محمدی ليواری معاونت مركز ملی اندازه شناسی و مرتضی پويان برای اولين بار اين كتاب را جهت استفاده كارشناسان و علاقه مندان علم اندازه شناسی به فارسی برگردانده‌اند. هدف اصلی از انتشار اين كتاب افزايش آگاهی از اندازه‌شناسی و ايجاد چارچوبی فراگير برای آن است.
اين كتاب برآن است كه اندازه شناسی را به ابزار شفاف و قابل استفاده‌ای برای كسب اطلاعات اندازه شناختی مجهز نمايد. محتوای اين كتاب توصيفی از اندازه شناسی علمی، صنعتی و قانونی است و در آن حوزه‌های فنی اندازه‌شناسی و يكاهای اندازه‌گيری توصيف شده اند. اين كتاب توسط نشر افكار منتشر گرديده است و مترجمان با تسلط بر علم اندازه شناسی و با نثری روان و ساده اين اثر را در اختيار جامعه علمی ايران قرار داده اند.

Rate this page