تالیــفات             

يكي از اهداف شرکت فرد ایران ، ارتقاء سطح فرهنگ عمومي در رابطه با حوزه ابزار دقيق بوده كه در اين راستا ار بدو فعاليت تا كنون اقدامات متنوعي همچون برگزاري كارگاه ها و سمينارهاي آموزشي، انتشار نشريات و بولتن هاي مختلف و ارائه مقالات در سمينارهاي علمي و تخصصي انجام داده است . با توجه به نياز روزافزون به فراگيري فنون و داده هاي نوين توسط كارشناسان، پژوهشگران و دست اندركاران اين حوزه، شرکت فرد ایران اقدام به ترجمه وتدوين كتب مورد نياز در حوزه اندازه شناسی نموده است. خوشبختانه با تلاش مستمر مترجمين و همكاران ذي ربط تا كنون چهار جلد از مجموعه كتب علمي اندازه شناسي منتشر گرديده تا در اختيار علاقه مندان و انديشمندان قرارگيرد. همچنین با حضور در سمینار های تخصصی در مراکز معتبر دنیا اقدام به ارائه مقالات تخصصی در حوزه ابزار دقیق می نماید.

اندازه گیری هایی که در آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون هر کشوری انجام می شود به همراه سیستم کیفیت و گواهی محصول آن کشور،ممکن است در
کشورهای دیگر مورد پذیرش قرار نگیرد. این مشکل را سازمان جهانی تجارت(WTO) موانع فنی تجارت(TBT)می نامد که در کشورهای عضو این سازمان مورد توجه قرار گرفته است.در حال حاضر سازوکار مورد قبول در پذیرش متقابل نتایج آزمون و گواهی محصول،اطمینان مشتری از صلاحیت فنی آزمایشگاه ها و توانمندی سیستم های کیفیت و اندازه گیری ها و نهادهایی است که در گواهی محصول فعالند. کتاب حاضر نتیجه ی سال ها تجربه  و تدریس دوره های مختلف برآورد عدم قطعیت در آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون و صنایع مختلف است. با توجه به این که به مباحث مهم و مرتبطی مانند قابلیت ردیابی نتایج اندازه گیری در آن توجه شده است ،امیدواریم بتواند پاسخگوی بخشی از نیازهای خوانندگان محترم باشد و برای اندازه شناسان،مهندسین،فعالان سیستم های کیفیت،دانشجویان و کسانی که در آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون مشغولند، مفید باشد.

در دنیایی که در آن، هر لحظه صد‌ها یافته‌ نو به جامعه بشری ارزانی می‌گردد و به حوزه‌ دانایی وی راه می‌یابد علم اندازه شناسی ازجایگاه و ارج چشمگیری برخوردار است.
در همين راستا، تلاشی که با نام «فرهنگ کاربردی‌ شمارش و سنجش» كه در قالب كتابي با همين نام و با قلم آقايان نادر آزادبخت، احد محمدي ليواري معاونت مركز ملي اندازه شناسي، خانم‌كبري خسروي‌نژاد و آقاي مرتضي پويان به طبع رسيده است، برآمده از تلاش و بررسی گروهی روشمند، جدی و دغدغه‌ یک دهه نگارندگان است که با هدف یاری‌رسانی به دانش پژوهان و محققان و طيف گسترده مخاطبان اين علم نگاشته شده و روانه بازار كتاب گرديده است. اين اثر ارزشمند به عنوان مرجعي بي‌بديل به بررسي يكاها و اصطلاحات و تمامي موضوعاتي كه به نحوي مرتبط به اين شاخه علمي مي‌گردند پرداخته و با وسواسي منحصر به فرد، در دسترس علاقه‌مندان اين علم قرار گرفته است

اندازه‌شناسی از قديمي‌ترين علوم جهان است و آگاهي از به كارگيري آن به خصوص در كليه حرفه هايي كه پايه علمي دارند، ضرورتي بنيادين است.
از اين رو و با توجه به كمبود منابع علمي در اين خصوص در كشور، كتاب «الزامات برنامة اوزان و مقیاسها» كه از سوي موسسه ملی استانداردها و فناوری و وزارت بازرگانی آمریکا تدوين گرديده است، توسط آقايان احد محمدي ليواري معاونت مركز ملي اندازه شناسي و مرتضي پويان به فارسي برگردانده شده و در دسترس متخصصان و پژوهشگران و علاقه‌مندان قرارگرفته است.
اين كتاب با اشاره به روش‌ها و اصولی که طی سال‌ها آزمون شده‌اند، به درک بهتر دامنه کاربرد کل سیستم اوزان و مقیاس‌ها (اندازه شناسی قانونی)کمک نموده و درباره اجزاء تشکیل دهنده سیستم اوزان و مقیاس‌ها و مشکلاتی‌که در استقرار آن بروز می‌نماید توضیحاتي مكفي ارائه نموده
است.

كتاب اندازه شناسي در يك نگاه بخشي از پروژه اجراي اندازه شناسي در ناحيه تحقيقاتي اروپاست كه توسط كميسيون اروپا انجام پذيرفته و آقايان احد محمدي ليواري معاونت مركز ملي اندازه شناسي و مرتضي پويان براي اولين بار اين كتاب را جهت استفاده كارشناسان و علاقه مندان علم اندازه شناسي به فارسي برگردانده‌اند. هدف اصلي از انتشار اين كتاب افزايش آگاهي از اندازه‌شناسي و ايجاد چارچوبي فراگير براي آن است.
اين كتاب برآن است كه اندازه شناسي را به ابزار شفاف و قابل استفاده‌اي براي كسب اطلاعات اندازه شناختي مجهز نمايد. محتواي اين كتاب توصيفي از اندازه شناسي علمي، صنعتي و قانوني است و در آن حوزه‌هاي فني اندازه‌شناسي و يكاهاي اندازه‌گيري توصيف شده اند. اين كتاب توسط نشر افكار منتشر گرديده است و مترجمان با تسلط بر علم اندازه شناسي و با نثري روان و ساده اين اثر را در اختيار جامعه علمي ايران قرار داده اند.