کالیبراسیون و استاندارد             

پس از خرید باسکول و نصب آن می بایست باسکول توسط آزمایشگاه همكار مورد تایید اداره استاندارد در زمينه آزمون باسكول هاي وسايل نقليه چرخدار جاده اي ( استاندارد ملي 10274) استاندارد شده و پروانه مجوز فعالیت دریافت نماید همچنین هرگاه قطعات حساسی از باسکول نظیر لودسل ( سنسور وزن) و یا نمایشگر وزن باسکول تعویض و یا تعمیر شوند باسکول می بایست توسط آزمایشگاه همكار مورد تایید اداره استاندارد در زمينه آزمون باسكول هاي وسايل نقليه چرخدار جاده اي ( استاندارد ملي 10274) مجددا کالیبره، تنظیم و استاندارد شوندشركت صنايع پارس سيوان الكتريك يكي از شركت هاي اقماري فرد ایران مي باشد كه فعاليت خود را به عنوان آزمايشگاه همكار اداره استاندارد در زمينه آزمون باسكول هاي وسايل نقليه چرخدار جاده اي ( استاندارد ملي 10274) از بدو اجرايي شدن استاندارد ملی 10274 آغاز نموده است. اين شركت داراي بزرگترين و مجهزترين آزمايشگاه هاي سيار مدرن جهت تست انواع باسكول جاده اي در ايران، خاورميانه و جهان مي باشد هر آزمايشگاه شامل يك تريلر سيار و داراي تجهيزات لازمه نظير ارابه و ابزار آلات جانبي و تمام وزنه هاي مكعبي كه جمعا 21 تن وزنه استاندارد مي شوند مي باشد. تمامي اين آزمايشگاه ها توسط مركز ملي اندازه شناسي بررسي و صلاحيت آنها مورد تاييد قرار گرفته است. كليه آزمايشگاه مجهزبه سيستم ردياب جهت مديرت كنترل مسير مي باشد. انجام استاندارد اولیه، سنواتی و تعمیراتی با ثبت درخواست، توسط این آزمایشگاه امکانپذیر می باشد