فونداسیون چیست ؟             

سازه زيرين باسکول میباشد، كه از ميلگردهای به هم كلاف شده‌ و صفحه‌هايی(بيس پليت‌) جهت محل قرارگيری حسگرهای وزن يا لودسل‌ها تشكيل شده است،‌ و فضای بين ميلگردها را پس از قالب‌گيری با بتن پر مینمايند.

نحوه ی اجرای فونداسیون تا چه اندازه بر دقت باسکول جاده ای تاثیر دارد ؟

30% از دقت باسكول به كيفيت و نحوه اجرای فونداسیون باسکول وابسته است. چراکه:
نقش فونداسيون آن است كه با كلاف و يكپارچه شدن با ديگر نقاط اعمال نيروی وزن، و گسترده‌تر نمودن مجموع سطوحی كه وزن كل به آن اعمال میشود، فشار ناشی از وزن بار را كاهش داده و مانع از نشست و فرو رفتن آن به داخل زمين شود. استقرار صحيح باسكول در محل نصب و انتقال صحيح بار به زمين از وظايف مهم فونداسيون میباشد.

انواع فونداسیون باسکول

انواع فونداسيون از نظر نوع اجرا به دو صورت اجرا در محل و پيش ساخته مي باشد. نكته قابل توجه در مورد فونداسيون‌های پيش‌ساخته آن است كه سرعت اجرای سازه و نيز مقاومت بتن (به شرط اجرا تحت شرايط و مواد كنترل شده و عمل‌آوری مناسب بتن) در آن بيشتر، و هزينه آن به دليل ميزان گودبرداري كمتر از حالت اجرای فونداسيون در محل میباشد.

فونداسیون پیش ساخته

فونداسیون اجرا در محل

زمان اجرا

1 روز

حداقل 30 روز

میزان گودبرداری

 70cmدر باسكول های داخل زمین و

 40cmدر باسكول های روی زمین

230cmدر باسكول های داخل زمین و

 40cmدر باسكول های روی زمین

هزینه

هزینه اجرا پایین به دلیل نوع خاص طراحی(گودبرداری کمتر، هزینه مواد اولیه کمتر)

هزینه نهایی بالا بدلیل هزینه های جانبی متعدد

قابلیت جا به جایی

دارد

                        ندارد
کیفیت
  • استحکام بالا بدلیل عمل آوری بتن در شرایط کاملا استاندارد و کنترل شده
  • بالاترین حد مقاومت بتن به دلیل استفاده از روش قالب ریزی معکوس
  • استحکام پایین بدلیل عدم کنترل بر شرایط محیطی و عمل آوری بتن
  • کاهش مقاومت بتن بدلیل استفاده از ویبره بادی یا برقی
Rate this page