باسکول دام و طیور و صنایع وابسته             

دام و طیور

از اصناف مهم و فعال در این صنعت میتوان به مرغداری ها و دامداری ها اشاره نمود. با توجه به بحران های اقتصادی بوجود آمده درچند سال اخیر و افزایش ناگهانی قیمت دان مرغ، تخم مرغ، شیرگاو و … ضرورت استفاده از باسکول های جاده ای دقیق و با کیفیت بیش از پیش حس میشود. لذا با توجه به اهمیت و تنوع دامپروری و مرغداری اطلاعات هر صنف را به صورت مجزا بررسی خواهیم کرد.

دامداری
تناژ مناسب باسکول جاده ای در صنف دامپروری چقدر میباشد؟

هرچند که تصمیم گیری در خصوص تناژ مناسب باسکول دامداری کاملا به حجم بنگاه و صنف دامداران گوشتی یا شیری وابسته است، میتوان اظهار کرد که به طور معمول در حوزه ی فعالیت صنف شیری، صاحبان این صنایع معمولاً از باسکول جاده ای ۵۰ تن استفاده می کنند و با توجه به مصرف خوراک دام بالا در صنف دامداران گوشتی، استفاده از باسکول ۶۰ تن یا باسکول تریلی کش کاربردی تر خواهد بود.

کدام مدل نصب باسکول جاده ای (داخل زمین یا روی زمین) در صنعت دامداری مناسبتر است؟

با توجه وجود علوفه و گل و لای فراوان در فضای دامدارای ها و نیاز به نظافت دائم جهت توزین دقیقتر، مناسبتر است که از باسکول مدل روی زمین استفاده گردد تا ضمن جلوگیری از بروز خطای احتمالی توزین ، امکان نظافت محل نصب باسکول به شکل ساده تری مهیا شود. ولی عموماٌ بدلیل کمبود فضا در محیط دامداری ها با ارائه تمهیداتی جهت نظافت کامل زیر پلتفرم و اطراف باسکول، استفاده از مدل داخل زمین یا باسکول جاده ای همسطح زمین نیز متداول می باشد.

کدام نوع باسکول جاده ای (تمام فلز یا تمام بتن پیش ساخته) در صنف دامداران کاربردی تر است؟

دقت، حساسیت و استحکام باسکول فاکتورهای اساسی برای توزین باکیفیت در صنف دامداری میباشد. هرچند باسکول تمام فلز به عنوان کالای سرمایه ای در صنف توزین شناخته شده است، بدلیل نیاز به شست و شوی دائم و قرار گرفتن در محیط های مرطوب احتمال زنگ زدی و خوردگی آهن افزایش یافته و همچنین بدلیل اینکه سازه فلزی این باسکول ها با گذشت زمان و بر اثر تحمل بار دچار خمش شده دارای .دوام پان و طول عمر کم هستند و درنتیجه خطای فاحشی در توزین ایجاد میگردد.
باسکول تمام فلز جاده ای دارای هزینه های تعمیر و نگهداری بالایی در طول زمان هستند، لذا مناسبتر است که از باسکول های تمام بتن پیش ساخته در این صنایع استفاده گردد. باسکول های تمام بتن پیش ساخته بدلیل عمل آوری بتن در شرایط کاملاً استاندارد، از استحکام و مقاومت بسیار بالایی برخوردارند که این دوام مانع از بروز خطا در توزین خواهد شد. همچنین در صورت آماده بودن محل نصب و استفاده از فونداسیون پیش ساخته مدت زمان اجرای این مدل باسکول ها در کمتر از ۳ روز خواهد بود.
باسکول تمام بتن پیش ساخته در کنار قیمت تمام شده پایینتر قابلیت جا به جایی نیز دارد.

مرغداری
تناژ مناسب باسکول جاده ای در صنف مرغداران چقدر میباشد؟

هرچند که تصمیم گیری در خصوص تناژ مناسب باسکول مرغداری کاملا به حجم بنگاه و میزان محموله های باری وابسته است، میتوان اظهار کرد که به طور معمول در حوزه ی فعالیت صنف مرغداری ، معمولاً از باسکول جاده ای کامیون کش یا باسکول ۵۰ تن استفاده می شود.

 برای تهیه باسکول مرغداری توجه به چه نکاتی ضروری است؟

باسکول دیجیتال نصب شده در محیط دامداری و مرغداری باید قابلیت حفظ دقت و پایایی را در شرایط سخت و بشدت مرطوب داشته و در عین حال دقت بالایی را نشان دهد. چراکه با توجه به ارزش بالای محموله های مرغداری ها، چندکیلوگرم خطا در روز منجر به ضررهای میلیاردی برای صاحبان این کسب و کار خواهد شد. لذا علاوه بر انتخاب سازه مناسب، انتخاب لودسل مناسب مرغداری ها و همواره دقیق در این اصناف بسیار حیاتی خواهد بود. با توجه به مقاومت بالای پلتفرم های پیش ساخته بتنی و هزینه اجرای به شدت پایین آن، مناسب است که از این نوع پلتفرم برای استفاده در صنایع مرغداری استفاده گردد. همچنین با توجه به نوع خاص طراحی باسکول های جاده ای فرد ایران، امکان نظافت و شست شوی راحت باسکول ها در هر دو نوع نصب روی زمین و داخل زمین میسر میباشد. لذا کارشناسان ما با توجه به ابعاد محیط موجود و شرایط تاثیرگذار محیطی، بهترین گزینه برای نصب را به مشتریان عزیز پیشنهاد خواهند کرد.

کدام مدل نصب باسکول جاده ای (داخل زمین یا روی زمین) در صنعت مرغداری مناسبتر است؟

با توجه به آلودگی زیاد در محیط مرغداری ها جهت توزین دقیقتر و نظافت محل باسکول، مناسبتر است که از باسکول مدل روی زمین استفاده گردد تا ضمن جلوگیری از بروز خطای احتمالی توزین، امکان نظافت محل نصب باسکول به شکل ساده تری مهیا شود. ولی عموماٌ بدلیل کمبود فضا در محیط مرغداری ها با ارائه تمهیداتی جهت نظافت کامل زیر پلتفرم و اطراف باسکول، استفاده از مدل داخل زمین یا باسکول جاده ای همسطح زمین نیز متداول می باشد.

کدام نوع باسکول جاده ای (تمام فلز یا تمام بتن پیشساخته) در صنف مرغداران کاربردی تر است؟

دقت، حساسیت و استحکام باسکول فاکتورهای اساسی برای توزین باکیفیت در صنف مرغداران میباشد. هرچند باسکول تمام فلز به عنوان کالای سرمایه ای در صنف توزین شناخته شده است، بدلیل نیاز به شست و شوی دائم و قرار گرفتن در محیط های مرطوب احتمال زنگ زدی و خوردگی آهن افزایش یافته و همچنین بدلیل اینکه سازه فلزی این باسکول ها با گذشت زمان و بر اثر تحمل بار دچار خمش شده دارای دوام پایین و طول عمر کم هستند و درنتیجه خطای فاحشی در توزین ایجاد میگردد. باسکول تمام فلز جاده ای دارای هزینه های تعمیر و نگهداری بالایی در طول زمان هستند، لذا مناسبتر است که از باسکول های تمام بتن پیش ساخته در این صنایع استفاده گردد. باسکول های تمام بتن پیش ساخته بدلیل عمل آوری بتن در شرایط کاملاً استاندارد، از استحکام و مقاومت بسیار بالایی برخوردارند که این دوام مانع از بروز خطا در توزین خواهد شد. همچنین در صورت آماده بودن محل نصب و استفاده از فونداسیون پیش ساخته مدت زمان اجرای این مدل باسکول ها در کمتر از ۳ روز خواهد بود.

باسکول تمام بتن پیش ساخته بدلیل کاربرد کمتر آهن آلات در آنان دارای قیمت تمام شده بسیار مناسبتری نسبت به باسکول های تمام فلز یا نیم بتن هستند. همچنین سهولت اجرای این نوع باسکول ها و امکان جا به جایی آن سبب محبوبیت آن در میان صنف دام و طور شده است.

5/5 - (1 vote)