درباره فرد ایران             

شركت صنعتي فرد ايران بعنوان اولين توليدكننده باسكول و سيستم هاي توزين در ايران فعاليت خود را از سال 1337 در رابطه با توليد انواع باسكول و سيستم هاي توزين آغاز نمود. واحدهاي توليدي شرکت صنعتي فرد ايران با بيش از 43000 متر مربع، بزرگترين كارخانجات سازنده سيستم هاي توزين در سطح كشور، منطقه و حتي برخي از كشورهاي اروپايي می باشد

۱۳۳۷

تاسیس آزمایشگاه سیار جرم و تولید
باسکول های پیش ساخته برای اولین بار در ایران

۱۳۸۰

تاسیس آزمایشگاه سیار جرم و تولید

باسکول های پیش ساخته برای اولین بار در ایران

۱۳۹۰

جهانی شدن فرد ایران طراحی و پیاده سازی

سیستم های توزین هوشمند
جاده ای برای اولین بار در خاورمیانه

۱۴۰۰

بازدید وزیر وقت راه و شهر سازی کشور از غرفه

شرکت فرد ایران در نمایشگاه لوجستیک
هفته راه و شهر سازی