جعبه تقسيم الكترونيكی (جانكشن باكس)         

جانكشن باكس یا جعبه تقسیم الکترونیکی وسيله ای است كه وظيفه اتصال لودسل ها به يكديگر و يكسان سازی نقاط مختلف باسكول از لحاظ نمايش وزن را بر عهده دارد. اهميت جانكشن باكس تا جايی است كه نهايت دقت لودسل و نشاندهنده باسكول به دقت آن وابسته است. امروزه در باسكول های تمام الكترونيك شاهد مشكلاتی هستيم كه ناشي از عدم شناخت اين وسيله مهم الكترونيكی است كه با يك ولتاژ بسيار كوچك در لودسل سر و كار دارد. جعبه تقسيم مدل ضد رطوبت تنها جعبه تقسيمی است كه قسمت الكترونيكی آن ضد رطوبت می باشد. اين ويژگی در جعبه تقسيم های ديگر وجود ندارد و با كمترين رطوبت صدها كيلوگرم خطا در توزين ايجاد می نمايد.

Rate this page