کاتالوگ             

شركت فرد ایران همواره سعی بر آن داشته كه با استفاده از تكنولوژی های روز دنیا و استفاده از اساتید فن در حوزه های مختلف اقدام به خدمات رسانی مطلوب در همه حوزه ها به كلیه مخاطبان خود نماید. در این راستا واحد بازاریابی شركت با استفاده از نیرو های متخصص و كارآمد اقدام به شناسایی نیازهای مشتریان خود نموده و برای هر محصول اقدام به تهیه کاتالوگ نموده و در اختیار مخاطبان خود قرار داده است. این كاتالوگ ها به دو صورت چاپی و الكترونیكی قابل دریافت می باشند.