جوایز ملی و بین المللی             

شرکت فرد ایران به فضل الهي و با بهره مندي از توانمندي هاي علمي فارغ التحصيلان معتبر مراكز علمي داخلي و خارجي و همچنين ارتباط مستمر با موسسات بين المللي تولیدی، تحقیقاتی و پژوهشی در بیش از 60 سال اخير شاهد موفقيت هاي شگرف علمی و تولیدی در سطح ملي و بين المللي بوده و در راستاي تحقق اهداف شرکت و پيشبرد خط مشي کيفيت برتر و انطباق محصولات توليدي گروه، با استانداردهاي ملي و بين المللي، ضمن قرارگیری در بین 8 شرکت برتر این صنعت در جهان، موجبات دستیابی به افتخارات بزرگي را فراهم ساخته است. برخي از اين جوايز و موفقيت ها به شرح ذيل مي باشد.

جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران