باسکول های جاده ای       

باسكول جاده اي دستگاهي است كه وسايل نقليه جاده اي اعم از كاميون، تريلر و كمر شكن را در يك مرحله و با استفاده از نيروي جاذبه زمين توزين مي كند. باسكول هاي ساخت گروه فرد ایران به طور معمول در دو نوع روي زمين و داخل زمين و در ظرفيت هاي 5 الي 200 تن و در ابعاد 2×4 متر الي 4×24 متر توليد مي گردند. اين باسكول ها با توجه به صنف مشتري و نوع كاربري باسكول در سه نوع تجاري، صنعتي و سنگين طراحي و توليد مي گردد.

باسکول تمام فلز

در اين نوع پلاتفر مها جنس شاسي و صفحه باسكول از فلز بوده و با رنگهاي صنعتي يا اپوكسي قابل توليد و ارائه به بازار مي باشند. زمان تقريبي نصب باسكول با در نظر گرفتن اجراي فونداسيون 40 روز است.

باسکول بتن فلز

در اين نوع پلاتفر مها جنس شاسي از فلز و جنس صفحه باسكول از بتن مسلح مي باشد. زمان تقريبي نصب باسكول با در نظر گرفتن اجراي فونداسيون و دال بتني 75 روز است.

باسکول پیش ساخته

در اين نوع پلاتفر مها جنس شاسي و صفحه باسكول از بتن مسلح مي باشد. زمان تقريبي نصب اين باسكول با در نظر گرفتن نصب فونداسيون پيش ساخته 3 روز است.

باسکول پیش ساخته

در اين نوع پلاتفر مها جنس شاسي و صفحه باسكول از بتن مسلح مي باشد. زمان تقريبي نصب اين باسكول با در نظر گرفتن نصب فونداسيون پيش ساخته 3 روز است.

باسکول تمام فلز

در اين نوع پلاتفر مها جنس شاسي و صفحه باسكول از فلز بوده و با رنگهاي صنعتي يا اپوكسي قابل توليد و ارائه به بازار مي باشند. زمان تقريبي نصب باسكول با در نظر گرفتن اجراي فونداسيون 40 روز است.

باسکول بتن فلز

در اين نوع پلاتفر مها جنس شاسي از فلز و جنس صفحه باسكول از بتن مسلح مي باشد. زمان تقريبي نصب باسكول با در نظر گرفتن اجراي فونداسيون و دال بتني 75 روز است.

باسكول جاده ای دستگاهی است كه وسایل نقلیه جاده ای اعم از كامیون، تریلر و كمر شكن را در یك مرحله و با استفاده از نیروی جاذبه زمین توزین می كند. باسكول های ساخت گروه فرد ایران به طور معمول در دو نوع روی زمین و داخل زمین و در ظرفیت های 5 الی 200 تن تولید میشوند. این باسکول های جاده ای با نام های تجاری باسکول تریلی کش، باسکول کامیون کش و سایر باسکول ماشین سنگین در بازار شناخته میشود.
باسکول جاده ای در ابعاد 2×4 متر الی 4×24 متر تولید می گردند. باسکول دیجیتال با توجه به صنف مشتری و نوع كاربری باسكول در سه نوع تجاری، صنعتی و سنگین طراحی و تولید می گردد .
تنوع جنس باسكول جاده ای با توجه به مواد به كار رفته در ساخت آن در سه نوع باسکول بتنی ،باسکول تمام فلز و بتن فلز ساخته می شوند.
باسکول تمام بتن پیش ساخته یا اصطلاحاً باسكول بتنی، جنس شاسی و صفحه باسكول از بتن مسلح می باشد. باسكول تمام فلز، شاسی فلزی وظیفه اصلی تحمل و انتقال بار به لودسل ها را بر عهده دارد. در این باسكول ها علاوه بر شاسی اصلی، صفحه هم به صورت تركیبی از تیرآهن و ورق ساخته شده است.
باسكول بتن فلز و یا اصطلاحاً باسکول نیم بتن، جنس شاسی از فلز و جنس صفحه باسكول از بتن مسلح می باشد.
تمامی باسكول های ساخت گروه فرد ایران در ابعاد و ظرفیت های خاص طبق درخواست مشتری قابل طراحی و تولید خواهد بود.

برای دریافت مشاوره خرید باسکول میتوانید با مشاوران تخصصی ما ارتباط برقرار نمایید و از بین انواع متنوع محصولات باسکول ماشین سنگین شامل باسکول کامیون کش، باسکول تریلی کش، باسکول خاور کش و یا باسکول نیسان کیش ، مناسبترین محصول خود را انتخاب نمایید و از آخرین قیمت فروش باسکول مطلع گردید.