شاخصه‌هاي مهم در طراحي و توليد يك لودسل خوب کدامند؟ (قسمت اول)

يكي از مهمترين قسمت‌هاي هر سيستم اندازه‌گيري الكترونيكي، لودسل و يا سنسور وزن آن مي باشد و همچنین میتوان اذعان کرد که لودسل قلب تپنده ب...

ادامه مطلب