پروژه ملي راه اندازی باسکول ماشین سنگین فولاد خوزستان

چرا فولاد خوزستان شرکت فرد ایران را بعنوان مجری پروژه ی عظیم نصب و راه اندازی باسکول ماشین سنگین انتخاب نمود؟ سابقه ی درخشان شرکت فرد ...

ادامه مطلب