مقالات

دو عامل تاثيرگزار درعمر مفيد يك باسكول جاده ای

همواره عوامل بسیاری بر عمر مفید یک باسکول دیجیتال تاثیر خواند داشت. ولی لازم است که خریداران باسکول جاده ای پیش از خرید باسکول اطلاعات کافی از دو شاخص اصلی تاثیر گذار بر عمر مفید باسکول جاده ای بدست آورده تا بتوانند باسکول دیجیتال مناسب با کسب و کار خود اعم از باسکول بتنی، باسکول کامیون کش، باسکول تریلی کش و یا باسکول ماشین سنگین را انتخاب نموده و از خسارات میلیاردی احتمالی پیشگیری نمایند. این دو شاخص مهم در زیر به تفکیک توضیح آورده شده اند.

بار محوری

تعداد توزين باسكول

بار محوري چيست؟

نيروي وارده بر سطح جاده از طريق هر يك از محورهاي وسيله نقليه را بار محوري مي نامند.

بار محوری چگونه بر عمر مفید باسکول جاده ای اثر میگذارد؟

در هنگام خريد باسكول توجه به بار محوري قابل تحمل صفحه باسكول جاده ای بسيار پر اهميت مي باشد. عدم رعايت بار محوري وسيله نقليه و در مقابل عدم تناسب باسكول با بارمحوري وسيله نقليه ميتواند ضررهاي مادي و معنوي بسيار زيادي را به صاحب باسكول تحميل نمايد. اغلب سازندگان و فروشندگان باسكول، ظرفيت باسكول را بدون توجه به بار محوري وسيله نقليه و بر اساس بار گسترده روي آن بيان مي كنند. اين در حاليست كه اغلب بار هايي كه بر روي باسكول جهت توزين قرار مي گيرند بصورت گسترده نبوده و مي تواند با توجه به وضعيت قرارگيري بار بر روي محور هاي وسيله نقليه نيروي هاي مختلفي را به صفحه باسكول وارد نمايد. لذا در انتخاب باسكول مي بايست بار محوري قابل تحمل توسط صفحه باسكول دقت زيادي گردد و اين موضوع بر اساس وسيله نقليه اي كه اغلب توسط باسكول توزين مي گردد، قابل تشخيص مي باشد زيرا با توجه به قوانين سازمان حمل و نقل جاده اي كشور وسايل نقليه قابل تردد در جاده هاي كشور مي بايست طبق يك ظرفيت مشخص و استاندارد بارگيري نمايند و همچنين نيروي وارد بر هر يك از محورهاي وسيله نقليه نبايد از حد استاندارد و تعريف شده تجاوز نمايد كه در ادامه به بررسي اين موارد مي پردازيم.

میزان بار محوری مجاز براساس قوانین سازمان حمل و نقل جاده ای چقدر است؟

با توجه به قوانين و مقررات حمل و نقل بار در راه ها و جاده هاي كشور حداكثر فشار بار از محور هاي راهنما، منفرد و زوج وسيله نقليه بر سطح راه نبايد از حدود ذيل تجاوز نمايد.

 

 

محور زوج و محور منفرد چیست؟

چنانچه فاصله دو محور مجاور وسيله نقليه از يكديگر كمتر از 2 متر باشد، آن دو محور را روي هم محور زوج نامند و اگر فاصله از دو متر بيشتر باشد هر كدام محور منفرد محسوب مي شود.

وزن مجاز وسایل نقلیه با بار براساس مقررات جاده ای کشور چقدر است؟

حال با توجه به معرفي محورها و حداكثر نيروي مجاز وارد بر هر محور، بر اساس مقررارت سازمان راهداري و حمل و نقل جاد ه اي كشور وزن مجاز وسايل نقليه باري با بارمی بايست مطابق با جدول ذيل باشد:

 

 

تاثیر تعداد توزين روزانه و يا ساليانه بر صحت عملکرد باسکول چگونه است؟

يكي ديگر از عوامل تاثير گزار در انتخاب باسكول تعداد توزين باسكول مي باشد. همه باسكول ها و سيستم هاي توزين قابليت اندازه گيري را دارند ولي ضروريست كه اين اندازه گيري به گونه اي باشد كه در تمامي توزين هاي خود دقت و صحت داشته باشد. با توجه به اينكه باسكول هاي مختلف بنا بر محل استفاده و نحوه كاربري مي تواند تعداد توزين هاي متفاوتي را داشته باشند، ضرورتي ندارد كه صاحب باسكولي كه كمتر از 10 توزين در روز انجام مي دهد بخواهد باسكولي را خريداري نمايد كه قابليت توزين صحيح بيش از 250 توزين در روز را دارد. خريدار باسكول بايد بتواند مطابق با نياز خود باسكولي را خريداري نمايد كه نسبت به هزينه متناسبي كه پرداخت مي نمايد توانايي توزين صحيح را براي كالاي صاحب باسكول داشته باشد. لذا بمنظور حفظ دقت و صحت عملكرد باسكول در طول زمان و همچنين پرداخت هزينه متناسب بهتر است كه مطابق تعداد توزيني كه از باسكول خود در روز و يا در سال توقع داريم اقدام به انتخاب باسكول نماييم.

باسکول جاده ای فرد ایران با توجه به بار محوری و تعداد توزین

شرکت فرد ایران (گروه توزين) با توجه به بررسي بار محوري تمام وسايل نقليه اعم از قابل تردد در جاده هاي كشور و غير قابل تردد در جاده هاي كشور و همچنين تعداد توزين هاي مختلف تمامي صنوف فعال در كشور، اقدام به توليد سري هاي مختلف باسكول مطابق جدول ذيل نموده است.

 

 

• براي باسکولهاي زير 10 تن، سري باسکول براساس حداکثر بار تک محور (محور عقب براي وسايط نقليه دو محوره) و براي باسکولهاي بالاي 20 تن، سري باسكول براساس حداکثر بار تک محور يا ظرفيت بار متمرکز (CLC) مشخص مي شود.

ظرفیت بار متمرکز یا CLC چیست؟

• ظرفيت بار متمرکز (CLC) حداکثر بار متمرکز روي دو محور به فاصله 1/4 متر که پلاتفرم باسکول براساس آن طراحي شده است؛ تعريف مي گردد.

تمامي اين سري هاي باسكول براي ظرفيت هاي مختلف و ابعاد مختلف قابل توليد و ارائه خواهد بود و همچنين بر اساس تكنولوژي عمل آوري بتن و استفاده از مواد مختلف در تركيب بتن و …. اين سري ها در سه نوع A وB و C توليد مي گردند.

با توجه به ظرفيت بالاي توليد امكان ارائه باسكول هاي ديگر با ظرفيت و ابعاد مختلف طبق درخواست مشتري وجود خواهد داشت.

 

تهیه شده توسط گروه تحقیقات بازار شرکت فرد ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.