بازدید از کارخانه

بزرگ ترین کارخــانه
تولید سیستم های توزین

در خاورمیـانه

واحدهاي توليدي فرد ایران، مشتمل بر چهار كارخانه با وسعت حدود 40.000 مترمربع فضا و 17.000مترمربع سالن‌هاي توليد، انبارهاي متنوع مواد و كالا و همچنين ساختمان‌هاي اداري بوده و به عنوان بزرگترين كارخانجات سازنده سيستم‌هاي توزين در سطح كشور، منطقه و حتي برخي از كشورهاي اروپايي در شهرك صنعتي اميركبير كاشان استقرار يافته است

bozorgtarinkarkhoone

تفاوت ها از اینجا آغاز می شود :

دارای بزرگترین کارخانجات ساخت باسکول در خاورمیانه

کیفیت و دوام بتن ارتباط تنگاتنگی با تجهیزات و نیروی انسانی به کار گرفته شده دارد

استفاده از مواد اولیه
مرغوب و استاندارد از
تولید کنندگان معتبر
داخلی و خارجی

استفاده از شاسی های مرغوب ساخته
شده در بهترین کارخانه جات اروپا جهت
جلوگیری از خم شدن بیش از اندازه شاسی
در هنگام توزین

نظام جامع مدیریت
تضمین کیفیت در کلیه
مراحل خرید و تولید

کیفیت سازه تولیدی به کیفیت مصالح
مصرفی و تکنولوژی ساخت و تخصیص
عوامل اجرایی بستگی دارد