باسکول 50 تنی       

باسكول جاده ای دستگاهی است كه وسايل نقليه جاده ای اعم از كاميون، تريلر و كمر شكن را در يك مرحله و با استفاده از نيروی جاذبه زمين توزين می كند. باسكول های ساخت گروه فرد ایران به طور معمول در دو نوع روی زمين و داخل زمين و در ظرفيت های 5 الی 200 تن و در ابعاد 2×4 متر الی 4×24 متر توليد می گردند. اين باسكول ها با توجه به صنف مشتری و نوع كاربری باسكول در سه نوع تجاری، صنعتی و سنگين طراحی و توليد می گردد.

باسکول تمام فلز

در اين نوع پلاتفرم ها جنس شاسی و صفحه باسكول از فلز بوده و با رنگهای صنعتی يا اپوكسی قابل توليد و ارائه به بازار می باشند. زمان تقريبی نصب باسكول با در نظر گرفتن اجرای فونداسيون 40 روز است.

باسکول بتن فلز

در اين نوع پلاتفر مها جنس شاسی از فلز و جنس صفحه باسكول از بتن مسلح می باشد. زمان تقريبی نصب باسكول با در نظر گرفتن اجرای فونداسيون و دال بتنی 75 روز است.

باسکول پیش ساخته

در اين نوع پلاتفر مها جنس شاسی و صفحه باسكول از بتن مسلح می باشد. زمان تقريبی نصب اين باسكول با در نظر گرفتن نصب فونداسيون پيش ساخته 3 روز است.

باسکول پیش ساخته

در اين نوع پلاتفر مها جنس شاسی و صفحه باسكول از بتن مسلح می باشد. زمان تقريبی نصب اين باسكول با در نظر گرفتن نصب فونداسيون پيش ساخته 3 روز است.

باسکول تمام فلز

در اين نوع پلاتفر مها جنس شاسی و صفحه باسكول از فلز بوده و با رنگهای صنعتی يا اپوكسی قابل توليد و ارائه به بازار می باشند. زمان تقريبی نصب باسكول با در نظر گرفتن اجرای فونداسيون 40 روز است.

باسکول بتن فلز

در اين نوع پلاتفر مها جنس شاسی از فلز و جنس صفحه باسكول از بتن مسلح می باشد. زمان تقريبی نصب باسكول با در نظر گرفتن اجرای فونداسيون و دال بتنی 75 روز است.

باسكول های ساخت گروه فرد ایران به طور معمول در دو نوع روی زمین و داخل زمین و در ظرفیت های 5 الی 200 تن تولید میشوند. این باسکول های جاده ای با نام های تجاری باسکول تریلی کش، باسکول کامیون کش و سایر باسکول ماشین سنگین در بازار شناخته میشود.
باسکول جاده ای در ابعاد 2×4 متر الی 4×24 متر تولید می گردند. باسکول دیجیتال با توجه به صنف مشتری و نوع كاربری باسكول در سه نوع تجاری، صنعتی و سنگین طراحی و تولید می گردد .
تنوع جنس باسكول جاده ای با توجه به مواد به كار رفته در ساخت آن در سه نوع باسکول بتنی ،باسکول تمام فلز و بتن فلز ساخته می شوند.
باسکول تمام بتن پیش ساخته یا اصطلاحاً باسكول بتنی، جنس شاسی و صفحه باسكول از بتن مسلح می باشد. باسكول تمام فلز، شاسی فلزی وظیفه اصلی تحمل و انتقال بار به لودسل ها را بر عهده دارد. در این باسكول ها علاوه بر شاسی اصلی، صفحه هم به صورت تركیبی از تیرآهن و ورق ساخته شده است.
باسكول بتن فلز و یا اصطلاحاً باسکول نیم بتن، جنس شاسی از فلز و جنس صفحه باسكول از بتن مسلح می باشد.
تمامی باسكول های ساخت گروه فرد ایران در ابعاد و ظرفیت های خاص طبق درخواست مشتری قابل طراحی و تولید خواهد بود.

برای دریافت مشاوره خرید باسکول میتوانید با مشاوران تخصصی ما از طریق شماره 02188886666 ارتباط برقرار نمایید و از بین انواع متنوع محصولات باسکول ماشین سنگین شامل باسکول کامیون کش، باسکول تریلی کش، باسکول خاور کش و یا باسکول نیسان کش ، مناسبترین محصول خود را انتخاب نمایید و از آخرین قیمت فروش باسکول مطلع گردید.