مقالات

بهره برداري از اولين سامانه توزين در حال حرکت شهري

در پنجمین نمایشگاه بین المللی لجستیک
و حمل و نقل تهران وزیر راه و شهر سازی از
غرفه شرکت فرد ایران باز دید کرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.